Sudan

Flag of SudanSudan (Arabic: السودان‎ as-Sūdān Listeni/suːˈdæn/ or /suːˈdɑːn/;[8]), officially the Republic of the Sudan[9] (Arabic: جمهورية السودان‎ Jumhūrīyat as-Sūdān) and sometimes called North Sudan, is an Arab state in the Middle East and North Africa bordered by Egypt to the north, the Red Sea to the northeast, Eritrea and Ethiopia to the east, South Sudan to the south, the Central African Republic to the southwest, Chad to the west and Libya to the northwest. Internally, the Nile divides the country into eastern and western halves.The population of Sudan are descendants of migrants from the Arabian Peninsula. The overwhelming majority of the population today adhere to Islam.

From Wikipedia

General information

 • Provides detailed information on the history, people, government, economy, geography, communications, transportation, defence, and transnational issues of different countries. The CIA World Factbook
 • Part of the World Bank's website, with information, analysis and reports on its projects and strategic plans. World Bank country information
 • Country profiles of all the countries in the world.BBC country profile
 • Offers comprehensive, comparable data and analysis of 53 African economies. African Economic Outlook
 • This collection contains the electronic versions of 80 books previously published in hard copy as part of the Country Studies Series by the Federal Research Division. Intended for a general audience, books in the series present a description and analysis of the historical setting and the social, economic, political, and national security systems and institutions of select countries throughout the world.Library of Congress Country Study
 • In-depth reports by the German Bertelsmann Stiftung on countries’ political and economic development.Transformation: Country Reports
 • Eldis supports free and open access to useful and relevant research on global development challenges.Eldis country profiles
 • UNDP works in nearly 170 countries and territories, helping to achieve the eradication of poverty, and the reduction of inequalities and exclusion. We help countries to develop policies, leadership skills, partnering abilities, institutional capabilities and build resilience in order to sustain development results.United Nations Development Programme (UNDP)
 • Achieving food security for all is at the heart of FAO's efforts – to make sure people have regular access to enough high-quality food to lead active, healthy lives. An intergovernmental organization, FAO has 194 Member Nations, two associate members and one member organization, the European Union. FAO Country profiles
 • Provides information on the survey methods and techniques, working papers and briefing papers of Afrobarometer’s non-partisan research project that measures the social, political and economic atmosphere in more than a dozen African countries.Afrobarometer
 • Contains country-specific background briefings, publications, press releases and films published by United Nations World Food Programme (WFP).World Food Programme
 • The International Monetary Fund (IMF) is an organization of 189 countries, working to foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty around the world.International Monetary Fund (IMF) country information
 • The Encyclopædia Britannica (Latin for "British Encyclopaedia"), published by Encyclopædia Britannica, Inc., is a general knowledge English-language encyclopaedia. It is written by about 100 full-time editors and more than 4,000 contributors, who have included 110 Nobel Prize winners and five American presidents.Encyclopedia Brittanica
 • IndexMundi contains detailed country statistics, charts, and maps compiled from multiple sources.IndexMundi
 • Agentschap NL helpt u bij het oriënteren op buitenlandse markten. Op onze landenpagina’s vindt u informatie over de economische situatie, politiek, wetgeving en belangrijke instanties in een land. Landeninformatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (in Dutch)
 • Representation of (tentative) African heritage sites on the World Heritage List which is maintained by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).World Heritage List - UNESCO
 • The Gender and Land Rights Database (GLRD) was launched by FAO in 2010 to highlight the major political, legal and cultural factors that influence the realisation of women’s land rights throughout the world. It also serves as a platform to address, discuss and provide information about gender and land issues with the support of 84 Country Profiles, Land Tenure Statistics disaggregated by gender, and a Legal Assessment Tool for gender-equitable land tenure (LAT).FAO Gender and Land Rights Database
 • Provides the current travel advice of the Dutch Ministry of Foreign Affairs (in Dutch). Reisadviezen Rijksoverheid (in Dutch)
 • Based in Paris and providing information and debate on Sudan, the website is run by a team of independent Sudanese and international journalists/editors. It has no links with the Sudan Tribune newspaper in Khartoum and Juba.Sudan Tribune - Plural News and Views on Sudan
 • Published analytical briefs and advocacy writing (from 2002 onwards), photographs and maps on Sudan produced by Eric Reeves.SudanReeves.org
 • AL-BAB began in February 1998 as "Yemen Gateway". The website seeks to provide links, background information and context about the Arab world. Al-bab.com
 • An independent online Sudanese magazine with articles on Sudanese society, culture and life. It provides a platform for discussion driven by contributors’ submissions (in 500 words). 500 Words Magazine
 • The African Union (AU) was founded in 1999 with the goal of accelerating the process of integration in the continent, to enable it play its rightful role in the global economy while addressing multifaceted social, economic and political problems compounded as they are by certain negative aspects of globalisation. African Union (AU) member

Government, politics and elections

 • The Constitute Project offers access to the world’s constitutions.World's constitutions
 • The Zárate's Political Collections (ZPC) is a site devoted to collect dates and figures of the worldwide leadership on a country basis.Zarate World Political Leaders
 • This regularly updated website has a global collection of voter turnout statistics for presidential and parliamentary elections since 1945. International IDEA: Voter Turnout
 • ElectionGuide is provided by the International Foundation for Electoral Systems (IFES), an international nonprofit dedicated to strengthening electoral democracy. Launched in 1998 through a grant from USAID and currently funded by the same, ElectionGuide is the most comprehensive and timely source of verified election information available online.IFES Election Guide
 • PARLINE is the IPU's database on national parliaments. It contains authoritative information on the structure and working methods of every national parliament.IPU PARLINE Parliament database
 • Provides access to African constitutions and laws and treaties on intellectual property (IP). WIPO Lex law database
 • Congress established its Law Library in 1832, recognizing its need for ready access to reliable legal materials. The Law Library has grown over the years to become the world’s largest law library, with a collection of over 2.65 million volumes spanning the ages and covering virtually every jurisdiction in the world.Library of Congress Guide to Law Online

Crisis, conflict, peacebuilding and security

 • UNHCR’s Global Focus provides an overview of the protection risks that refugees and other populations of concern to UNHCR face across the world, as well as regularly updated information about the organization’s programmes, operations, financial requirements, funding levels and donor contributions. UNHCR operational reports and statistics
 • This site has information provided by the Uppsala Conflict Data Program at Uppsala University on armed conflicts around the world.Uppsala conflict database
 • UN Reliefweb offers overviews, news, analysis and maps on crises and disasters.UN Reliefweb
 • The Global Observatory provides timely analysis on peace and security issues by experts, journalists, and policymakers. It is published by the International Peace Institute. The views expressed here represent those of the contributors and not IPI.IPI Global Observatory
 • The International Crisis Group is an independent organisation working to prevent wars and shape policies that will build a more peaceful world.International Crisis Group
 • The Security Council, by its resolution 1990 PDF Document of 27 June 2011, responded to the urgent situation in Sudan’s Abyei region by establishing the United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA). The Security Council was deeply concerned by the violence, escalating tensions and population displacement.UNISFA - UN Interim Security Force for Abyei
 • Maps and ground breaking peace research from the Institute for Economics and Peace. Global Peace Index
 • The African Union/UN Hybrid operation in Darfur, referred to by its acronym UNAMID, was established on 31 July 2007 with the adoption of Security Council resolution 1769.UNAMID - AU/UN Hybrid operation in Darfur
 • This index (formerly the Failed States Index), created by The Fund for Peace and published by Foreign Policy, has put countries into perspective by providing an annual snapshot of their vitality and stability (or lack thereof) and ranking them accordingly.Fragile States Index- Fund For Peace (FFP)
 • IDMC is the leading source of information and analysis on internal displacement.Internal Displacement Monitoring Centre
 • IRIN delivers unique, authoritative and independent reporting from the frontlines of crises to inspire and produce a more effective humanitarian response.IRIN News
 • Offers full-text articles and information on the Swiss Peace foundation in various countries. Swiss Peace
 • The Mapping Arms Data (MAD) 1992-2014 visualization project is produced by PRIO and the Igarapé Institute. It represents an upgrade of the original global small arms, light weapons and ammunition visualization produced by Google as part of the Google Ideas INFO (Illicit Networks Forces in Opposition) Summit with support from the Igarapé Institute.Peace Research Institute Oslo Arms Data Mapping
 • Stratfor is a geopolitical intelligence platform that brings global events into valuable perspective. Worldview is the primary source for Stratfor’s published geopolitical analyses and forecasting. Stratfor Worldview
 • Genocide Watch exists to predict, prevent, stop, and punish genocide and other forms of mass murder. Genocide Watch
 • The Global Food Security Index was designed and constructed by the Economist Intelligence Unit and is sponsored by DuPont. The Economist Intelligence Unit exercises full and final editorial control over all content, including data gathering, analysis and forecasting.Global Food Security Index
 • Food security analysis by the World Food Programme (WFP) Vulnerability Assessment and Mapping (VAM) programmeWFP Food Security Analysis

Human rights

 • Provides news and publications about human rights wordwide. Amnesty International
 • Contains country-specific background briefings, commentaries, country reports, and press releases published by Human Rights Watch and others.Human Rights Watch
 • The sources, part of the database Refwold, cover the human rights situation in a particular country of origin. Country information - human rights
 • The University of Pretoria’s Centre for Human Rights database has documents on national legislation (Constitution) and reports from the African Commission on Human and Peoples’ Rights as well as UN documents. African Human Rights Document database
 • Founded by four journalists in the southern French city Montpellier in 1985, RSF is now one of the world’s leading NGOs in the defense and promotion of freedom of information.Reporters Without Borders
 • The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) is the principal United Nations office mandated to promote and protect human rights for all.UN OHCHR Human Rights

Statistics

 • Offers free access to more than 2000 financial, business, health, economic and human development statistics.World Bank statistical data
 • Provides statistics, estimates and projections produced by countries and compiled by the United Nations data system on agriculture, crime, education, energy, industry, labour, national accounts, population and tourism. United Nations Data
 • Provides a compilation of data with maps and graphs from the CIA World Factbook, the UN and the OECD. NationMaster
 • The 'Google for data', providing statistical data in graphs, tables and charts. Zanran data and statistics
 • GlobalEDGE is a source for statistical data for nearly every country in the world. GlobalEDGE is developed by the Michigan State University International Business Centre.GlobalEDGE business news and data
 • World Population Review's goal is to make this data more accessible through graphs, charts, analysis and visualizations.World Population Review
 • Offers statistical data such as balances, indicators, coal, oil,  natural gas, renewables, electricity, heat.International Energy Agency statistical data
 • Provide broad mesures of well-being for countries in de UN system and published annually by the United Nations Development Programme.The indicators are health, education, income/command over resources, inequalty, gender, poverty, employment and vulnerability, human security, trade and financial flows, mobility and communication, environment, demography.International human development indicators (UNDP)
 • Gives access to a wide range of development data on Africa in African Development Bank Group's data portals as well as from other regional and international partners. The platform also facilitates the collection, analysis, and sharing of data on topics such as food security, gender equality, and climate change.Open Data for Africa
 • Offers access to a repository of open data on the African continent and maintained by Code for Africa as a public service.openAFRICA datasets
 • The Land Book presents comprehensive country and thematic pages with linked open data on land governance from diverse sources around the world.Landportal landbook
 • The Development Data Hub is the most comprehensive online resource for financial and resource flow data alongside poverty, social and vulnerability indicators. It combines an extensive data store with interactive visualisations enabling you to chart, map and compare data at the global, national and local level.Development Data Hub
 • Part of the World Health Organization's website, with statistical information, health profiles, WHO collaboration,  mortality and burden of disease, nutrition and risk factors. World Health Organization country information
 • UNCTADSTAT country profiles are selections of key economic statistics by country. They include a wide range of internationally comparable indicators allowing users to compare statistics across countries. The general profiles provide a basic snapshot of a country's economic and financial situation, facilitating convenient cross-country comparisons. UNCTAD statistics country profiles
 • The overarching objective of the African Development Bank (AfDB) Group is to spur sustainable economic development and social progress in its regional member countries (RMCs), thus contributing to poverty reduction.African Development Bank Group
 • Statistical information from the UN Food and Agricultural Organization.FAOSTAT Country indicators
 • Provides statistical data on Sudan. Sudan Central Bureau of Statistics

News media

 • All Africa is an important provider of news from and about Africa. All Africa aggregates and distributes news from many African and international news sources and media.All Africa
 • Thomson Reuters is a leading news and information provider. Their philantropic arm is the Thomson Reuters Foundation (http://www.trust.org), providing humanitarian news.Reuters Africa
 • The Economist prodives world news, news on politics, economics, business & financeThe Economist

Internet resources

Publications

 • Lists all publications on a specific country in the library catalogue of the African Studies Centre (ASC) in Leiden. ASC publications
 • Provides (free) documents on a specific country in the library catalogue of the African Studies Centre (ASC) in Leiden. Electronic documents via the ASC
 • Provides (free) electronic documents on a specific country via Connecting-Africa, the gateway to Africana materials in repositories. Electronic documents via Connecting-Africa
 • Offers access to full-text publications via the Internet portal ilissAfrica. ilissAfrica full-text publications
 • Lists novels about a specific country in the library catalogue of the African Studies Centre (ASC) in Leiden. African novels at the ASC
 • Covers Africana periodical literature on a specific country. Bibliographic records in AfricaBib
 • Full-text database of historical and contemporary books and documents on Sudan, including government documents, dictionaries, photographs and Sudanese websites. Designed and implemented by the Rift Valley Institute. Sudan Open Archive

Movies and images

 • Lists more than 1300 films/documentaries on a specific country in the library catalogue of the African Studies Centre (ASC) in Leiden. African films at the ASC
 • IMDb is the world’s most popular and authoritative source for movie, TV and celebrity content. The IMDb consumer site (www.imdb.com) is the #1 movie website in the world with a combined web and mobile audience of more than 250 million unique monthly visitors. IMDb 'movies by country' offers lists and other information about titles produced or co-produced by that country.International Movie Database (IMDb)
 • The Library of Congress prints & photographs online catalog.Library of Congress Prints & Photographs

Music

 • Discographic database of African and Caribbean music at Le MediaPort de l'INA (L'Institut National de l'Audiovisuel). Afromix African music
 • Provides access to the Dutch-language website of the Stichting Centrale Discotheek (CDR). Muziekweb

Experts

News about Sudan

Showing 266 headlines from the past two days
08/23/2017 - 04:43
...
Twitter feed for: irinnews. Generated by TwitRSS.m...
08/22/2017 - 20:58
...
Twitter feed for: ceposouthsudan. Generated by Twi...
08/22/2017 - 19:51
...
Twitter feed for: DenisDumo. Generated by TwitRSS....
08/22/2017 - 18:05

In two months, 42 people have died of cholera in Kalma camp for...

News on Sudan continually updated from thousands o...
08/22/2017 - 16:30
Net interest income for the lender fell by 15.5 pc to 17.9 billion...
08/22/2017 - 15:12
[SNA] Khartoum -The Sudanese-American Friendship Society held meeting...
All Africa, All the Time.
08/22/2017 - 15:24
[Radio Dabanga] Khartoum -The Press and Publications Court ruled that...
All Africa, All the Time.
08/22/2017 - 15:24
[Radio Dabanga] Khartoum -Sudan signed a new agreement for the...
All Africa, All the Time.
08/22/2017 - 15:24
[Radio Dabanga] Port Sudan -Five more cases of sunstroke, including...
All Africa, All the Time.
08/22/2017 - 15:24
[Radio Dabanga] Khartoum -Sudan's Public Order Court has dismissed...
All Africa, All the Time.
08/22/2017 - 14:27

Kawunde Patrick has been in the gold mining business for three...

News on South Sudan continually updated from thous...
08/22/2017 - 14:56
...
Twitter feed for: irinnews. Generated by TwitRSS.m...
08/22/2017 - 13:42

Kawunde Patrick has been in the gold mining business for three...

News on Uganda continually updated from thousands...
08/22/2017 - 13:28
----------------------------------------------------------- This...
Reuters.com is your source for breaking news, busi...
08/22/2017 - 11:32

Sudan and Chad have agreed to continue dialogue on the common...

News on Sudan continually updated from thousands o...
08/22/2017 - 11:44
[VOA] The warring factions in South Sudan and the country's neighbors...
All Africa, All the Time.
08/22/2017 - 10:53
[SNA] Khartoum -The President of the Republic, Field Marshal Omer Al...
All Africa, All the Time.
08/22/2017 - 10:53
[SNA] Khartoum -The Undersecretary at the Ministry of Foreign Affairs...
All Africa, All the Time.
08/22/2017 - 10:17
[Radio Dabanga] Khartoum -On the occasion of the World Humanitarian...
All Africa, All the Time.
08/22/2017 - 10:53
[SNA] Khartoum -The Undersecretary at the Ministry of Foreign Affairs...
All Africa, All the Time.
08/22/2017 - 10:53
[SNA] Khartoum -The President of the Republic, Field Marshal Omer Al...
All Africa, All the Time.
08/22/2017 - 10:38
...
Twitter feed for: allafrica. Generated by TwitRSS....
08/22/2017 - 10:52
...
Twitter feed for: irinnews. Generated by TwitRSS.m...
08/22/2017 - 10:25
...
Twitter feed for: RadioTamazuj. Generated by TwitR...
08/22/2017 - 10:21
...
Twitter feed for: DenisDumo. Generated by TwitRSS....
08/22/2017 - 10:06
...
Twitter feed for: EyeRadioJuba. Generated by TwitR...
08/22/2017 - 09:54
[SNA] Khartoum -Sudan and Chad have agreed to continue dialogue on...
All Africa, All the Time.
08/22/2017 - 09:54
[SNA] Khartoum -Sudan and Chad have agreed to continue dialogue on...
All Africa, All the Time.
08/22/2017 - 09:31
[Oil in Uganda] Kawunde Patrick has been in the gold mining business...
All Africa, All the Time.
08/22/2017 - 09:07
...
Twitter feed for: BD_Africa. Generated by TwitRSS....
08/22/2017 - 08:12
...
Twitter feed for: EyeRadioJuba. Generated by TwitR...
08/22/2017 - 07:48
Net interest income for the lender fell by 15.5 pc to 17.9 billion...
08/22/2017 - 05:50
...
Twitter feed for: dailynation. Generated by TwitRS...
08/22/2017 - 04:12
...
Twitter feed for: allafrica. Generated by TwitRSS....
08/22/2017 - 01:55
Women and girls as young as 12 from Kenya's countryside are being...
africa
08/21/2017 - 23:57
...
Twitter feed for: allafrica. Generated by TwitRSS....
08/21/2017 - 22:30
Source: Report the Abuse Country: World
Report the Abuse...
ReliefWeb - Headlines
08/21/2017 - 21:16

Defense Minister Sedqi Sobhi ordered on Monday the launch of...

News on South Sudan continually updated from thous...
08/21/2017 - 20:36
Sudan has warned Khartoum residents along the Nile of likely "massive...
08/21/2017 - 20:39
Khartoum - Sudan on Monday warned Khartoum residents along the Nile...
Provides latest Big News Network RSS feeds
08/21/2017 - 20:39
Khartoum - Sudan on Monday warned Khartoum residents along the Nile...
Provides latest Big News Network RSS feeds
08/21/2017 - 19:21
The warring factions in South Sudan and the country’s neighbors must...
africa
08/21/2017 - 18:31
The head of the International Committee of the Red Cross has warned...
08/21/2017 - 18:12
[Ethiopian Herald] South Sudan is optimistic that peace would be...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 18:12
[Ethiopian Herald] South Sudan is optimistic that peace would be...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 18:07
[WFP] The Department for International Development (DFID)...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 18:39
Kampala - The head of the International Committee of the Red Cross...
Provides latest Big News Network RSS feeds
08/21/2017 - 18:39
Khartoum - A UN official on Monday called on donors to provide more...
Provides latest Big News Network RSS feeds
08/21/2017 - 18:39
Kampala - The head of the International Committee of the Red Cross...
Provides latest Big News Network RSS feeds
08/21/2017 - 18:39
Khartoum - A UN official on Monday called on donors to provide more...
Provides latest Big News Network RSS feeds
08/21/2017 - 18:45
...
Twitter feed for: BBCAfrica. Generated by TwitRSS....
08/21/2017 - 18:04
UN has received only a fraction of the $804 million it needs for...
08/21/2017 - 17:18
UN says it has no intention to control the Juba International Airport.
08/21/2017 - 17:19
A UN official has called on donors to provide more assistance to...
08/21/2017 - 17:45
The move threatens to further delay the deployment of the latest 4,...
08/21/2017 - 16:04

Musa Hilal, head of the Revolutionary Awakening Council, and chief...

News on Sudan continually updated from thousands o...
08/21/2017 - 16:22
[SNA] Khartoum -The Chadian Premier, Albert Pahimi Padacké arrived...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 16:22
[SNA] Khartoum -The Chadian Premier, Albert Pahimi Padacké arrived...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 16:22
[SNA] Khartoum -The First Vice-President of the Republic and National...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 16:12
...
Twitter feed for: ceposouthsudan. Generated by Twi...
08/21/2017 - 16:59
NAIROBI, Aug 21 (Reuters) - South Sudan has grounded planes belonging...
Reuters.com is your source for breaking news, busi...
08/21/2017 - 16:59
NAIROBI, Aug 21 (Reuters) - South Sudan has grounded planes belonging...
Reuters.com is your source for breaking news, busi...
08/21/2017 - 15:58
[East African] After a 12-year delay in resolving the Abyei border...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 15:58
[East African] After a 12-year delay in resolving the Abyei border...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 15:59
[East African] The South Sudan government has ordered the UN's...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 15:02
[Radio Dabanga] Khartoum -Large areas of Khartoum state have been...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 15:02
[Radio Dabanga] Khartoum -Agents of the National Intelligence and...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 15:02
[Radio Dabanga] Berlin -On Saturday, leaders of the Sudan Liberation...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 15:02
[Radio Dabanga] Nierteti / Singa -At least 36 people have been...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 15:58
[East African] After a 12-year delay in resolving the Abyei border...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 15:08
...
Twitter feed for: irinnews. Generated by TwitRSS.m...
08/21/2017 - 14:09

Campaigners condemn ‘vile affront to LGBT rights’ after state...

Latest news and features from theguardian.com, the...
08/21/2017 - 14:23
...
Twitter feed for: DenisDumo. Generated by TwitRSS....
08/21/2017 - 13:52

South Sudan's civil war presents humanitarian workers with "...

News on Uganda continually updated from thousands...
08/21/2017 - 13:25
[UN News] As the number of refugees from South Sudan in Uganda passes...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 13:25
[UN News] As the number of refugees from South Sudan in Uganda passes...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 13:03
...
Twitter feed for: allafrica. Generated by TwitRSS....
08/21/2017 - 13:56
Minister says peacekeepers' move illegal.
08/21/2017 - 12:19

Jerry Lewis, the rubber-faced comedian and director whose...

News on South Sudan continually updated from thous...
08/21/2017 - 12:19

Parolinya is currently hosting over 174,000 South Sudan refugees...

News on South Sudan continually updated from thous...
08/21/2017 - 12:19

Thank you for reading 10 free articles on Fredericksburg.com. You...

News on South Sudan continually updated from thous...
08/21/2017 - 12:12
[SNA] Khartoum -The Prime Minister of Chad, Albert Pahimi Padacké,...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 12:12
[SNA] Khartoum -The Ambassador of Chad to Sudan, Salah Hamid Shegaira...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 12:12
[SNA] Khartoum -Foreign Minister, Prof. Ibrahim Ghandour met, Sunday...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 12:12
[SNA] Khartoum -The Undersecretary of the Foreign Ministry,...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 12:03
[SNA] Khartoum -The Minister of Tourism, antiquities and Wild Live,...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 12:03
[SNA] Khartoum -The Assistant of President of the Republic, Engineer...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 12:03
[SNA] Khartoum -The International Center for African Studies, and the...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 12:04
[SNA] Khartoum -The Deputy Chairman of the High Committee for...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 12:12
[SNA] Khartoum -Foreign Minister, Prof. Ibrahim Ghandour received,...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 12:12
[SNA] Khartoum -The Ambassador of Chad to Sudan, Salah Hamid Shegaira...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 12:12
[SNA] Khartoum -Foreign Minister, Prof. Ibrahim Ghandour met, Sunday...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 12:12
[SNA] Khartoum -The Undersecretary of the Foreign Ministry,...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 12:12
[SNA] Khartoum -Foreign Minister, Prof. Ibrahim Ghandour received,...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 12:03
...
Twitter feed for: irinnews. Generated by TwitRSS.m...
08/21/2017 - 12:45
Six-month ultimatum given to Sudan and S Sudan by the UN in January...
08/21/2017 - 12:23
NAIROBI (Reuters) - South Sudan has grounded planes belonging to...
Reuters.com is your source for breaking news, busi...
08/21/2017 - 11:58
The president of the International Committee of the Red Cross says...
08/21/2017 - 11:20
[Radio Dabanga] El Fasher -Unamid has officially handed its team site...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 11:39
...
Twitter feed for: ceposouthsudan. Generated by Twi...
08/21/2017 - 11:48
NAIROBI, Aug 21 (Reuters) - South Sudan has grounded planes belonging...
Reuters.com is your source for breaking news, busi...
08/21/2017 - 11:48
NAIROBI, Aug 21 (Reuters) - South Sudan has grounded planes belonging...
Reuters.com is your source for breaking news, busi...
08/21/2017 - 10:47
[SNA] Khartoum -Chadian Prime Minister,Albert Pahimi Padacké will...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 10:35
[Radio Dabanga] Durdeib / Khartoum -Torrents in eastern Sudan washed...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 10:36
[Radio Dabanga] West Kordofan -The residents of West Kordofan have...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 10:47
[SNA] Khartoum -The Secretary General of the People's Congress Party...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 10:47
[SNA] Khartoum -Chadian Prime Minister,Albert Pahimi Padacké will...
All Africa, All the Time.
08/21/2017 - 10:18
...
Twitter feed for: Vatescorp. Generated by TwitRSS....
08/21/2017 - 10:28
...
Twitter feed for: EyeRadioJuba. Generated by TwitR...
08/21/2017 - 09:06
KHARTOUM – The United Kingdom has contributed £4.5...
08/21/2017 - 09:44
Four children from Sudan whose parents are believed to have been...
Receive free and in real-time all news published b...
08/21/2017 - 08:35

Burkina Faso pulled off a...

Ghana News, Ghana Politics, Ghana Sports, Ghana Bu...
08/21/2017 - 08:28
MISRATA, Libya (Reuters) - Four children from Sudan whose parents are...
Reuters.com is your source for breaking news, busi...
08/21/2017 - 05:22

Armed civilians briefly abducted a South Sudanese rebel spokesman...

News on Africa continually updated from thousands...
08/21/2017 - 03:05
MISRATA, LIBYA - Four children from Sudan whose parents are believed...
Provides latest Big News Network RSS feeds
08/21/2017 - 02:35
Four children from Sudan whose parents are believed to have been...
africa
08/21/2017 - 00:35
MISRATA, Libya, Aug 20 (Reuters) - Four children from Sudan whose...
Reuters.com is your source for breaking news, busi...
08/21/2017 - 00:35
MISRATA, Libya, Aug 20 (Reuters) - Four children from Sudan whose...
Reuters.com is your source for breaking news, busi...
08/20/2017 - 22:35

Port Sudan / Kassala / Wad Madani - Residents of Red Sea state in...

News on Sudan continually updated from thousands o...
08/20/2017 - 21:40
...
Twitter feed for: irinnews. Generated by TwitRSS.m...
08/20/2017 - 19:30
...
Twitter feed for: allafrica. Generated by TwitRSS....
08/20/2017 - 19:44
...
Twitter feed for: ceposouthsudan. Generated by Twi...
08/20/2017 - 18:09

Darfur / El Gezira / Sennar / Northern State - At least ten...

News on Sudan continually updated from thousands o...
08/20/2017 - 17:00
...
Twitter feed for: allafrica. Generated by TwitRSS....
08/20/2017 - 16:16
...
Twitter feed for: ceposouthsudan. Generated by Twi...
08/20/2017 - 15:43
[Radio Dabanga] Port Sudan / Kassala / Wad Madani -Residents of Red...
All Africa, All the Time.
08/20/2017 - 15:38
[Radio Dabanga] Darfur / El Gezira / Sennar / Northern State -At...
All Africa, All the Time.
08/20/2017 - 13:50

CAIRO, Aug 20 2017: A replica of Isma'il Pasha, who was the...

News on Egypt continually updated from thousands o...
08/20/2017 - 11:21
...
Twitter feed for: ceposouthsudan. Generated by Twi...
08/20/2017 - 10:09
KAMPALA (Reuters) - Armed civilians briefly abducted a South Sudanese...
Reuters.com is your source for breaking news, busi...
08/20/2017 - 09:27

Kampala. The European Union department for humanitarian aid and...

News on Uganda continually updated from thousands...
08/20/2017 - 09:03
"The new credit line is a show of solidarity with the government for...
08/20/2017 - 08:02
By Duop Chak Wuol August 20, 2017 (SSNA) — Waging an armed struggle...
08/20/2017 - 07:48

Associated Press In this photo taken July 26, a girl scavenges for...

News on South Sudan continually updated from thous...
08/20/2017 - 07:48

Kampala. The European Union department for humanitarian aid and...

News on South Sudan continually updated from thous...